6.2.07

Bangalore. Feb 11!!

Bangalore/ Sunday/ Feb 11/ the group meets at rest house road at 4 :15 pm.
Please call Blank Noise at 98868 40612 and confirm. Get out! Get it started!Action Heroes include:

 1. Paige Trabulsi
 2. Surabhi Kukke
 3. Soumya C. Shekhar
 4. Yamini Deen
 5. Manisha Sharma
 6. Kunal Ashok
 7. Naina Brahma
 8. Amrutha Bushan
 9. Ahaana
 10. Archana Srinivasan
 11. Sanjana Janardhan
 12. Anusree M. Jois
 13. Laura Neuhas
 14. leslie
 15. Madhu Krishnan
 16. Isha Manchanda- Video Documentation
 17. Chris
 18. Vishal Talreja
 19. Arati
 20. Tharunya Balan
 21. Chinmayee Dutta
 22. Sujata Bhatt
 23. Mahima
 24. Gayatri
 25. Priya
 26. Suman
 27. Smita Kalburgi
 28. Vivek
 29. Nivedita Kalburgi
 30. Sneha Singh
 31. Nishank Pathak
 32. Nisrin Azeez
 33. Sathish
 34. Navneethan_+
 35. Amit Belani
 36. Vasudha Chandrashekhar
 37. Naini
 38. Anees
 39. Aparupa
 40. Manasi
 41. Urmila
 42. Uditi
 43. Lara
 44. Swati
 45. Ramya
 46. Seema
 47. MunMun
 48. Mallika
 49. Kalavati
 50. Priya
 51. Neeti. G
 52. Nandini C
 53. Tanuja Mukherjee
 54. Sargam
 55. Priyanka Chaurasia
 56. Myrthe
 57. Spriha
 58. Priyanka K
 59. Huda
 60. Sowmya
 61. Pushpi
 62. Tanvi
 63. Dipti
 64. Nilisha
 65. Sira
 66. Divya
 67. Sadhvi
 68. Rutika
 69. Sharvari
 70. Sanaa
 71. Honey
 72. deepika arwind
 73. anna joseph
 74. prachi murarka
 75. nida shabbi
 76. Sharath V
 77. Pallavi
 78. Anamika Mukherjee
 79. Chitra Badrinarayan
 80. Shravanya
 81. Smriti Chanchani
 82. Vishal Thacker
 83. Sumati + 10

1 comment:

Anonymous said...

hey...yu call looking at a girl on street casually eve-teasing? I do hate the hellish men whopping out the galz indecently but looking can't be such an event. I think you should think upon it.